Sunday, August 1, 2010

PERINGATAN BUATMU WAHAI WANITA

ASSALAMUA'LAIKUM WBT.....

diceritakan oleh Sayyidina Ali RA :adalah pada suatu hari masuk aku kedalam rumah Nabi SAW dan ada sertaku isteriku Fathimah RA,makan tatkala menepuk (mengetuk) pintu,maka Sabda Nabi SAW "siapa yang dipintu itu?"maka sahut Siti Fathimah "kami dengan suami kami Ali.hamba datang mengadap akan dikau ya Rasulullah".maka tatkala membuka pintu bagi kami,maka tiba2 kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagai tangis yang sangat.

(maka)kataku baginya "penebusanmu aku,engkaulah bapaku,dan ibuku ya Rasulullah.apalah yang menangisakan dia".maka Sabdanya ,"bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam mi'raj beberapa perempuan daripada umatku didalam seksa yang amat sangat,maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu kerana itulah menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu".

maka Sabda Rasulullah SAW :
"telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidah dan api neraka yang sangat panas dituangkan kedalam lehernya.dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya padahal terikat lagi terlipat telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas kedalam lehernya.

(dan aku lihat) sorang perempuanyang tergantung dengan dua susunya dan buah zaqqum itu dituangkan masuk kedalam lehernya,erti buah zaqum itu,iaitu buah kayu didalam neraka yang amat pahit,maka apabila memakan mereka itu akan zaqqum itu nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu dan otak mereka itu dan gusi mereka itu dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu.

(dan ku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan dagiang dirinya dan api neraka menyala-nyalakan daripada pihak bawahnya.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan dua susunya kepada ubun-ubunnya dan dijadikan atas badannya beberapa ular dan kala,hal keadaannya memakan ia akan dagingnya dan minum ia akan darahnya.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu didalam kerongkongan api neraka,padahal keluar otak daripada kepalanya,dan lagi mengalir kedalam hidungnya dan segala badannya itu amat busuk lagi terputar-putar seperti kena penyakit yang besar.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapan hingga belakangnya daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya dan api neraka memakan isi perutnya.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi,dan tubuhnya seperti tubuh keldai dan diatasnya itu beribu-ribu warna daripada azab.

(dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar daripada mulutnya dan malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka.

(kata) Sayyidina Ali : "maka berdirilah Siti Fathimah RA kepada Nabi SAW,maka berkata Siti Fathimah :"hai kekasihku dan cahaya mataku,khabarkan olehmu apa2 dosa mereka itu hingga jatuh atas sekalian mereka itu dengan beberapa bagai-bagai seksa".

maka Sabda Nabi SAW :"(adapun) perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu ,maka bahawa sesungguhnya ia tiada menutup rambutnya itu daripada lelaki yang lain yang haram memandangnya.

(dan adapun) perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan air yang panas dituangkan kelehernya itu,maka bahawa sungguhnya ia menyakiti akan suaminya.

(dan adapun) perempuan yang tergantung dua susunya itu,maka bahawa sesungguhnya ia memberi air susu suaminya tiada dengan izinnya.

(dan adapun) perempuan yang tergantung dengan dua kakinya didalam kerangkongan api neraka itu maka bahawa sungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya.

(dan adapun) perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya dan api neraka dinyala nyalakan daripada pihak bawahnya maka bahawa sungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang lain dan tiada memperhiasi bagi suaminya.

(dan adapun) perempuan yang tergantung dengan dua kakinya yang tertambat kepada dua susunya bertambat pada ubun2 dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala yang memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya bahawa sungguhnya ia didalam dunia tiada hendak bersuci badannya dan tiada hendak mandi daripada junub dan haid dan daripada nifas dan meringan-ringan akan solat.

(dan adapun) perempuan yang tergantung hal keadaan kelu dan buta dan tuli yang ada ia didalam kurungan daripada api neraka,maka bahawa sungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina ditambatkan akan dia pada batang leher suaminya.

(dan adapun) perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar, yakni keldai bahawa sungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu lagi amat dusta.

(dan adapun) perempuan yang seperti rupa anjing dan api neraka masuk kedalam mulutnya dan keluar dari duburnya maka bahawa sungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia lagi banyak dengki mendengki".

ya bunayya (wahai anakku) jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya.

WALLAHUA'LAM...

(petikan kitab MUHIMMAH karangan SYEIKH ABDULLAH IBN ABDURRAHIM FATHANI)