Monday, July 6, 2009

bahagia menurut imam Al-Ghazali

salam dari melaka.....

kesempurnaan bahagia itu bergantung kepada 3 kekuatan

1-kekuatan marah.
2-kekuatan syahwat.
3-kekuatan ilmu.

maka sangat perlulah manusia berjalan di tengah-tengah diantara 3 kekuatan itu.jangan berlebih-lebihan menurutkan kekuatan marah,yang menyebabkan mempermudahkan yang sukar dan membawanya kepada binasa.jangan pula berlebih-lebihan pada kekuatan syahwat sehingga menjadi seorang yang 'humuq' (pandir) yang membawa kerosakan pula.maka jika kekuatan syahwat dan marah itu ditimbang baik-baik dan diletakkan ditengah-tengah,luruslah perjalanannya menuju petunjuk tuhan.demikianlah pula hal marah.kalau kemarahan itu berlebihan dari yang mesti,kejadian memukul dan membunuh.tetapi kalau dia kurang pula dari yang mestinya,hilanglah diri dari perasaan cemburu (ghairah) dan hilang pula perasaan tanggungjawab atas agama dan keperluan hidup atas dunia.tetapi kalau marah diletak ditengah-tengah,timbullah kesabaran,keberanian dalam perkara yang memerlukan keberanian,dan pekerjaan dapatlah dilakukan menurut nikmat.

demikian pula halnya dengan syahwat.kalau syahwat itu bertambah-tambah,terjadilah fasiq (melanggar perintah tuhan),onar (huru-hara).kalau syahwat kurang teguh,terjadilah kelemahan hati dan pemalas.kalau syahwat berjalan di tengah-tengah,timbullah 'iffah ertinya dapat memerintah diri sendiri.dan qanaah yakni cukup dengan apa yang ada serta tidak berhenti berusaha.

kata beliau pula:

didalam batin engkau ada terkumpul beberapa sifat yang ganjil,sifat kebinatangan,sifat keganasan dan sifat malaikat.tetapi dirimu yang sejati ialah nyawamu,rohmu.hendaklah engkau tahu bahawa sifat-sifat yang tersebut tadi bukan kejadian yang asli dari jiwamu.ia hanya sifat-sifat yang mendayangkemudian.sebab itu hendaklah engkau perhatikan baik-baik dan ketahui pula makanan apakah yang setuju dengan sifat-sifat tadi untuk pencapai bahagia.

kebahagiaan sifat kebinatangan ialah makan,minum,tidur dan sebagainya.kalau engkau dimasuki oleh kebinatangan itu lebih dari ukuran yang mesti,tentu engkau hanya bersungguh-sungguh memikirkan makan dan minum sahaja.
kesenangan dan kebahagiaan sifat ganas ialah memukul dan merosak.kesenangan dan kebahagiaan syaitan ialah memperdayakan kamu dan menjerumus serta menghela.kalau sifat syaitan itu ada pada engkau,engkau akan memperdayakan orang,menjerumuskan orang kepada kesesatan,menghelah-helah,memutar-mutar duduk perkara,sebab dengan demikianlah tercapai kebahagiaan dan kesenangan syaitan.

adapun kesenangan dan kebahagiaan sifat malaikat ialah menyaksikan keindahan Hadrat Rubbiyyah,keindahan Hikmat Ilahiyyah.marah dan syahwat tidak terpengaruh atas orang yang bersifat begini.kalau engkau mempunyai sifat dari jauhar malaikat ini,hendaklah engkau bersungguh-sungguh menyelidiki asal kejadianmu,sehingga akhirnya engkau tahu,jalan manakah yang harus ditempuh untuk mencari Hadrat Rubbiyyah itu,sampai akhirnya engkau beroleh bahagia yang mulia dan tinggi,iaitumusyahadah,menyaksikan keindahan dan ketinggian Maha Tuhan,terlepas dirimu dari ikatan syahwat dan marah.disanalah engkau akan mengetahui bahawa syahwat dan kemarahan itu dijadikan ALLAH keatas dirimu bukan supaya engkau terperosok dantertawan,tetapi supaya engkau dapat menawannya.dapatlah keduanya engkau pergunakan jadi pekakas untuk mencapai maksudmu menuju jalan makrifat tadi.yang satu engkau jadikan kenderaan,yang lain engkau jadikan senjata,sehingga mudahlah engkau mencapai keberuntungan,bahagia dan kesenangan.

kalau engkau lihat salah satu anggota kerajaan hati itu melanggar undang-undang hidup,iaitu salah satu dari syahwat dan marah,hendaklah engkau lawan sepenuh tenaga.jika dia kalah sekali-kali jangan dibunuh,kerana kerajaan hati tidak akan sentosa kalau keduanya tidak ada lagi.kalau engkau jalankan resep demikian,tentu akan memperolehi bahagia.dapat engkau memegang dan mempergunakan nikmat ALLAH menurut yang mestinya.tentu pada satu peringatan kehormatan yang tinggi dariNya.kalau engkau langgar petaruh ini,tentu engkau celak,engkau dapat seksa yang bukan seperti,yang membuat engkau menyesal

-dari keterangan beliau ini,maklumlah kita pendirian imam ghazali,bahawa kebahagiaan itu ialah pada kemenangan memerangai hawa nafsu dan menahan kehendaknya yang berlebih-lebihan.itulah yang bernama eperangan besar lebih besar dari penaklukan negeri.RASULULLAH S.A.W ketika kembali dari perang badar yang paling besar.tidak diragu lagi,bahawa orang yang menang didalam peperangan yang demikian,lebih daripada segala kemenangan.tetapi Nabi kita Bersabda bahawa kembalinya dari perang badar itu ialah kembalinya dari perang yang sekecil-kecilnya,menempuh perang yang sebesar-besarnya iaitu perang dengan hawa nafsu.
maka kemenangan didalam peperangan dengan nafsu ini aialah induk dari segala kemenangan.kerana orang yang berperang ke medan perang itu sendiri ada juga yang mencari nama dan kemegahan.pada lahir ternamapada batin amalnya belum tentu diterima tuhan.sedang orang yang berperang dengan nafsu itu,kerapkali tidak dilihat manusia kemenangan itu lahirnya,tetapi ditulis jelas di sisi tuhan.

dipetik dari buku tasauf moden-professor dr hamka.

No comments: